O Nas
Stworzyliśmy naszą organizację z myślą o właścicielach nieruchomości, aby zagwarantować im bezpieczeństwo i stabilność w  osiąganiu spodziewanych zysków.

Nasza przygoda z nieruchomościami rozpoczęła się w 1989 roku. Lecz dopiero rok 1994 był przełomowym  dla podjęcia decyzji związania się na stałe z rynkiem nieruchomości. Zdobywane  przez  lata doświadczenia w sferze usług budowlanych, handlu oraz zarządzania procesami budowy obiektów pozwoliły nam pretendować do roli Zarządcy Nieruchomościami. Posiadamy uprawnienia, licencje i niezbędne kwalifikacje aby zagwarantować naszym klientom jak najwyższą jakość wykonywanych usług. A są to usługi  w zakresie:
•    zarządzania operacyjnego
•    zarządzania strategicznego
•    planowania ekonomiczno-finansowego
•    planowania techniczno-budowlanego

Zajmujemy się nie tylko utrzymaniem  nieruchomości w stanie niepogorszonym ale również uzasadnionym inwestowaniem w nią. Prowadzona przez nas  działalność Zarządzania Nieruchomością obejmuje też jej administrowanie w zakresie bieżących  kontroli, przeglądów technicznych, naprawy i konserwacji, sprzątania, wywozu odpadów bytowych, i wszystkich niezbędnych czynności, które gwarantują utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym . Dla prawidłowego i skutecznego  prowadzenia działalności w zakresie Zarządzania Nieruchomościami  mamy  przygotowanie i posiadamy  niezbędną wiedzę w takich dziedzinach jak:
•    prawo gospodarki nieruchomościami,
•    prawo cywilne,
•    prawo postępowania administracyjnego,
•    prawo budowlane, geodezyjne i kartograficzne,
•    prawo finansowe,
•    organizacja i zarządzanie,
•    ekonomia, rachunkowość i finanse,
•    budownictwo (architektura, konstrukcja, instalacje wod-kan, sanitarne i elektryczne ),
•    planowanie i zagospodarowanie przestrzeni,
•    ubezpieczenia,
•    i wiele innych niezbędnych dla skutecznego Zarządzania Nieruchomościami.

Ponadto specyfika pewnych nieruchomości narzuca konieczność, oprócz podstawowej znajomości wyżej wymienionych dziedzin, także szczegółowej znajomości określonych zagadnień, np.:
•    ochrony zabytków,
•    prawa wodnego.

Wiara i zaufanie jakie pokładają w nas właściciele nieruchomości jest dla nas wyróżnieniem, na które chcemy zasłużyć dbając z troską o powierzony nam pod Zarząd majątek. Istotą naszego rozwoju jest ciągle rosnąca lista właścicieli zainteresowanych zlecaniem nam usług  Zarządzania Nieruchomościami. To wyróżnienie w głównej mierze zawdzięczamy naszej pracowitości, skrupulatności, dokładności  i staranności  w dążeniu do  ciągłego podnoszenia  jakości  wykonywanych przez nas  usług.

Liczymy, że Państwo również nam zaufacie dołączając do grona naszych klientów.
Naszym celem jest potwierdzenie słuszności Państwa wyboru.
lipiec 2024

14
login:
hasło:
Wyszukiwarka