O Nas
Stworzyliśmy naszą organizację z myślą o właścicielach nieruchomości, aby zagwarantować im bezpieczeństwo i stabilność w  osiąganiu spodziewanych zysków.

Nasza przygoda z nieruchomościami rozpoczęła się w 1989 roku. Lecz dopiero rok 1994 był przełomowym  dla podjęcia decyzji związania się na stałe z rynkiem nieruchomości. Zdobywane  przez  lata doświadczenia w sferze usług budowlanych, handlu oraz zarządzania procesami budowy obiektów pozwoliły nam pretendować do roli Zarządcy Nieruchomościami. Posiadamy uprawnienia, licencje i niezbędne kwalifikacje aby zagwarantować naszym klientom jak najwyższą jakość wykonywanych usług. A są to usługi  w zakresie:
•    zarządzania operacyjnego
•    zarządzania strategicznego
•    planowania ekonomiczno-finansowego
•    planowania techniczno-budowlanego

Zajmujemy się nie tylko utrzymaniem  nieruchomości w stanie niepogorszonym ale również uzasadnionym inwestowaniem w nią. Prowadzona przez nas  działalność Zarządzania Nieruchomością obejmuje też jej administrowanie w zakresie bieżących  kontroli, przeglądów technicznych, naprawy i konserwacji, sprzątania, wywozu odpadów bytowych, i wszystkich niezbędnych czynności, które gwarantują utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym . Dla prawidłowego i skutecznego  prowadzenia działalności w zakresie Zarządzania Nieruchomościami  mamy  przygotowanie i posiadamy  niezbędną wiedzę w takich dziedzinach jak:
•    prawo gospodarki nieruchomościami,
•    prawo cywilne,
•    prawo postępowania administracyjnego,
•    prawo budowlane, geodezyjne i kartograficzne,
•    prawo finansowe,
•    organizacja i zarządzanie,
•    ekonomia, rachunkowość i finanse,
•    budownictwo (architektura, konstrukcja, instalacje wod-kan, sanitarne i elektryczne ),
•    planowanie i zagospodarowanie przestrzeni,
•    ubezpieczenia,
•    i wiele innych niezbędnych dla skutecznego Zarządzania Nieruchomościami.

Ponadto specyfika pewnych nieruchomości narzuca konieczność, oprócz podstawowej znajomości wyżej wymienionych dziedzin, także szczegółowej znajomości określonych zagadnień, np.:
•    ochrony zabytków,
•    prawa wodnego.

Wiara i zaufanie jakie pokładają w nas właściciele nieruchomości jest dla nas wyróżnieniem, na które chcemy zasłużyć dbając z troską o powierzony nam pod Zarząd majątek. Istotą naszego rozwoju jest ciągle rosnąca lista właścicieli zainteresowanych zlecaniem nam usług  Zarządzania Nieruchomościami. To wyróżnienie w głównej mierze zawdzięczamy naszej pracowitości, skrupulatności, dokładności  i staranności  w dążeniu do  ciągłego podnoszenia  jakości  wykonywanych przez nas  usług.

Liczymy, że Państwo również nam zaufacie dołączając do grona naszych klientów.
Naszym celem jest potwierdzenie słuszności Państwa wyboru.
2023

29
login:
hasło:
Wyszukiwarka