Akty prawne
Ustawa o gospodarce nieruchomościami


Ustawa o gospodarce nieruchomościami.pdf [346.31 kB]


Kodeks Cywilny


Kodeks Cywilny.pdf [690.96 kB]


Ustawa o księgach wieczystych i hipotece


Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.pdf [90.41 kB]


Prawo budowlane


Prawo budowlane.pdf [257.02 kB]


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.pdf [164.77 kB]


Ustawa o rachunkowości


Ustawa o rachunkowości.pdf [344.68 kB]


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.pdf [149.49 kB]


Ustawa o własności lokali


Ustawa o własności lokali.pdf [61.33 kB]
lipiec 2024

14
login:
hasło:
Wyszukiwarka