Doradztwo

Jest to usługa skierowana do wszystkich właścicieli, współwłaścicieli bądź użytkowników nieruchomości. Naszym celem jest zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i profesjonalnej informacji w zakresie zarządzania, obsługi rachunkowej i innych aspektów związanych z nieruchomościami.


Jesteśmy pewni, że uda nam się znaleźć rozwiązania wielu różnych problemów i sprostać rozmaitym okolicznościom. Oferujemy:

  • kontrolę zgodności funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa
  • wszczynanie akcji prawnych lub innych określonych procedur dla ściągnięcia zaległych czynszów i innych należności związanych z nieruchomością, jak również dla ewentualnego usunięcia z nieruchomości najemców nie wywiązujących się ze swoich obowiązków
  • podejmowanie akcji nie rutynowych (innych niż ściąganie czynszów) np sprawy spadkowe, wyodrębnianie własności lokali itp.
  • postępowanie wieczysto-księgowe, uzyskiwanie zezwoleń, ulg i odliczeń
  • pomoc w organizacji wspólnot mieszkaniowych,
  • koordynację planowanych i prowadzonych inwestycji


Zachęcamy do zlecenia zrządzania Państwa nieruchomością

naszej firmie SPi24 Sp. z o.o.

lipiec 2024

14
login:
hasło:
Wyszukiwarka