Korzyści

Czas - jest dla współczesnego człowieka   jedną z najważniejszych wartości. Człowiek żyje w pewnej czasoprzestrzeni. To właśnie czas wyznacza tryb naszej egzystencji. Co więcej, jest on czynnikiem, który zawsze istniał i zawsze będzie istniał-zupełnie niezależnie od wszelkich okoliczności. Czas płynie w sposób nieubłagany, wszystko przemija. Czasu nie da się zatrzymać. Mija bezpowrotnie. Wielu ludzi skarży się, że ma go za mało lub, że chcieliby cofnąć czas. Szanując Państwa czas oferujemy:

Korzyść majątkowa - każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy. Obejmuje nie tylko zwiększenie aktywów majątkowych, lecz także zmniejszenie pasywów. Korzyścią majątkową są między innymi pożytki.

Pożytki - zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego mogą być naturalne lub cywilne. Pożytkami cywilnymi są dochody które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego np. czynsz jest pożytkiem cywilnym dla właściciela nieruchomości z tytułu jej wynajmu. Pożytki w postaci dochodów przynosić może również prawo wykorzystywane zgodnie ze swoim społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Mogą to być wszelkie prawa podmiotowe, które nie dotyczą rzeczy lub innych przedmiotów materialnych. Zasadniczo pożytki przypadają właścicielowi rzeczy. Ten może jednak rozporządzić uprawnieniem lub upoważnić do pobierania pożytków inne podmioty.

Dochód - jest to miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł. W praktyce różne podmioty w różny sposób określają swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup podmiotów obowiązują definicje dochodu określone przepisami prawa.

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc lub rok obrachunkowy).

Rentowność – odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność działania przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu. Wielkości osiągnięte powinny być porównywane z poprzednimi okresami.

Prawo Patry’ego -  

  • Nic nie jest tak proste, jak się wydaje,
  • Wszystko zajmuje więcej czasu niż się wydaje, że zajmie,
  • Jeżeli wydaje ci się, że wszystko jest w porządku – na pewno coś przeoczyłeś,
  • Jeżeli wiesz, że istnieją cztery powody, dla których coś może się nie udać i jesteś na nie przygotowany, zaraz pojawia się piąty, na który przygotowany nie jesteś,
  • Każde rozwiązanie problemu tworzy nowe problemy,
  •  Natura zawsze stoi po stronie nie ukrytej usterki,
  • To czego szukasz znajdziesz zawsze w ostatnim miejscu, do którego zajrzysz,
  • Doświadczenie jest czymś, co zdobywasz kiedy przestajesz go już potrzebować,
  • Od wszystkich znanych wyjątków istnieją wyjątki; wyjątki są liczniejsze od reguł,
  • Jeżeli opanowałeś już wyjątki to nie pamiętasz już jakich one dotyczą reguł.


Zachęcamy do zlecenia zrządzania Państwa nieruchomością

naszej firmie SPi24 Sp. z o.o.